เมนู SARATH N. CHOCOLATIER สะพานควาย

ชื่อเมนูและราคา
เครืื่่องดื่ม
Espresso.
THB 80
Latte.
THB 85
Mocha.
THB 85
Truffle Affogato.
THB 165
Ice Single Origin Chocolate
THB 175
Americano.
THB 80
Thai Lime Tea.
THB 80
Thai Milk Tea.
THB 80
Macchiato.
THB 85
Matcha Latte.
THB 85
Cappuccino.
THB 85
Rasberry Lychee Sparking.
THB 150
Mango Passion Fruit Sparking.
THB 150
Strawberry Lemon Sparking.
THB 150
Mixed Berries Sparking.
THB 150
Hot single origin chocolate.
THB 175
Take away hot single origin chocolate
THB 120
Pencil chocolate (take away)
THB 150
Chocolate Bird Nest
THB 185
Flat White
THB 80
twg lemon tea
THB 125
ขนม
chocolate
Beverage
Patisserie
Chocolate
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Hot single origin chocolate
Hot single origin chocolate
Pistachio milk chocolate 44%
Pistachio milk chocolate 44%