รูป World Salmon Sashimi Set ของร้าน ZURU Contemporary Japanese Flavors (สาขาเย็นอากาศ)