รูป Unagi Hijiki Mushi ของร้าน ZURU Contemporary Japanese Flavors (สาขาเย็นอากาศ)