เมนู Karim Roti Mataba (การิม โรตี มะตะบะ) ถนนพระอาทิตย์

มะตะบะไก่

29 รูป61 แนะนำ