รูป ช๊อคโกแลตปั่น ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน สถานีบริการ สาขาวชิรบารมี 2