รูป ลาบหมู ของร้าน ตำตลบ พัฒนาการ - เฉลิมพระเกียรติ ร.๙