รูป Overload Fresh Milk ของร้าน กาก้า เซ็นทรัลเวิลด์