รูป Boba Cha Thai (Lactose Free) ของร้าน โอ บอง แปง โรงพยาบาลกรุงเทพ