รูป ขนมถังทองไส้ฝอยทองและมะพร้าว ของร้าน ขนมถังทอง ตลาดกองบิน