เมนู The Old School : Specialty Coffee

ชื่อเมนูและราคา
Hot Coffee
Ristretto
Ristretto
THB 80
Espresso
Espresso
38 แนะนำ
THB 80
Hot Americano
Hot Americano
2 แนะนำ
THB 100
Hot Capuchino
Hot Capuchino
10 แนะนำ
THB 100
Piccolo Latte
Piccolo Latte
3 แนะนำ
THB 100
Hot Cafe Latte
Hot Cafe Latte
59 แนะนำ
THB 100
Hot Cafe Matcha Latte
Hot Cafe Matcha Latte
1 แนะนำ
THB 100
Hot Cafe Mocha
Hot Cafe Mocha
THB 100
Hot Caramel Macchiato
Hot Caramel Macchiato
THB 100
Iced Coffee
Recommended
Non Coffee
Pastry
Brewed Coffee
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Cold Brew The Old School
Cold Brew The Old School
Hot Cafe Latte
Hot Cafe Latte
Dirty
Dirty
Espresso
Espresso
Tom & Jerry Cheese Cake
Tom & Jerry Cheese Cake
Black Fairy
Black Fairy
Load more...