รูปทั้งหมดร้าน เอี่ยวไถ่สุกี้โบราณ (Earw Thai) ปิ่นเกล้า