รูป โรตีนานแซนด์วิช ไส้เนื้อเพิ่มชีส ของร้าน บ้านโรตีนานบังดุลย์กรุงเก่า ต.คลองตะเคียน อ./จ.พระนครศรีอยุธยา