1. Larbmoo • "ลาบหมู" แก้วนี้บาร์เทนเดอร์เป็นคนแนะนำเอง รสชาติเหมือนกินลาบจริงๆ แปลกแต่ก็อร่อ ร้าน Happy trees Bistro&bar
"ลาบหมู" แก้วนี้บาร์เทนเดอร์เป็นคนแนะนำเอง รสชาติเหมือนกินลาบจริงๆ แปลกแต่ก็อร่อ - Larbmoo
1 Like0 Comment
LikeShare
photo