รูป ข้าวแกงกะหรี่ไข่ดิบ ของร้าน ฮิโนยะ เคอรี่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก