รูป น้ำลิ้นจี่ เย็น ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน ปตท.หจก.ละงูปิโตรเลียม