รูป น้ำลิ้นจี่ ปั่น ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน ปตท.หจก.ละงูปิโตรเลียม