รูป Almond Chocolate Cookie ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน ปตท.หจก.ละงูปิโตรเลียม