รูป Sushi Set C4 ของร้าน Naeki Sushi MRT สวนจตุจักร