1. Chicken Curry Puff • เครื่องเทศครบและหอมไม่ทำลายรสกาแฟ ร้าน Coffeelism-hua Hin
เมนูของร้าน Coffeelism-hua Hin
Chicken Curry Puffเครื่องเทศครบและหอมไม่ทำลายรสกาแฟ
คน serious รสชาด และ ความถูกต้องของกาแฟที่ควรเป็นต้องไม่พลาด คาปูฯร้อน นัวมาก ทั้ง นม ทั้งเม็ดกาแฟคั่วกลางจากผาตั้ง ร้าน... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo