รูป พะแนงเนื้อแก้มวัวห่อใบตองย่าง ของร้าน ศิลาดล The Sukhothai Bangkok Hotel