1. อร่อยสุขล้น ข้าวไก่คาราเกะ Happy set 3 • อร่อยสุขล้น ข้าวไก่คาราเกะ Happy set 3 ร้าน Chester's สยามสแควร์
เมนูของร้าน Chester's สยามสแควร์
อร่อยสุขล้น ข้าวไก่คาราเกะ Happy set 3อร่อยสุขล้น ข้าวไก่คาราเกะ Happy set 3
0 Like0 Comment
LikeShare
photo