1. ไอซ์ ดาร์ก โกโก้ • มาลอง Ice dark cocoa ใส่วิปวนิลา โรยด้วยคุ้กกี้ครัช สายโกโก้เข้มๆต้องลองเลยค่ะ ร้าน More Than Milk ท่าวังหลัง
เมนูของร้าน More Than Milk ท่าวังหลัง
ไอซ์ ดาร์ก โกโก้มาลอง Ice dark cocoa ใส่วิปวนิลา โรยด้วยคุ้กกี้ครัช สายโกโก้เข้มๆต้องลองเลยค่ะ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo