รูป บะหมี่/นำ้ตก/ลูกชิ้น/เนื้อเปื่อย ของร้าน ต้อม เตี๋ยวเรือยกซด หนองจ๊อม