รูป มันม่วงลาเต้ ของร้าน มอมาร์ส บับเบิ้ล ที บาร์ พหลโยธิน52