1. ไข่ตุ๋นเกาหลี • ไม่ค่อยมีรสชาติ เราเฉยๆ แต่คนอื่นที่ไปด้วยกันชอบ ร้าน DooRae Korean Restaurant Korean Town
เมนูของร้าน DooRae Korean Restaurant Korean Town
ไข่ตุ๋นเกาหลีไม่ค่อยมีรสชาติ เราเฉยๆ แต่คนอื่นที่ไปด้วยกันชอบ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo