รูป เนื้อซี่โครงย่างหมักซอส ของร้าน DooRae Korean Restaurant Korean Town