รูป อเมรกาโนเย็นใส่เลม่อน ของร้าน Piccolo cafe'

Piccolo cafe'

Piccolo cafe'

ปิดอยู่
คาเฟ่