ซุปเปอร์เตี๋ยวไก่ตุ๋น

เปิดอยู่จนถึงวันพฤหัสบดี เวลา 01:00

เมนู ซุปเปอร์เตี๋ยวไก่ตุ๋น

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
ซุปเปอร์ไก่
ซุปเปอร์ไก่
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์ไก่
ก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์ไก่
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
1 แนะนำ
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง
THB 60
เกาเหลา
เกาเหลา
THB 60
เมนูเส้น
เมนูซุปเปอร์
เกาเหลา
ข้าวเปล่า
เมนูน้ำ
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
ซุปเปอร์ตีนไก่
ซุปเปอร์ตีนไก่
ปีกไก่
ปีกไก่
น่องไก่
น่องไก่
บะหมี่ไก่ตุ๋น
บะหมี่ไก่ตุ๋น