เมนู Kingkong Pizza&Pasta ศาลายา

ชื่อเมนูและราคา
Cocktail
SCREWDRIVER
THB 150
BAY BREEZE
THB 150
SEA BREEZE
THB 150
BLUE HAWAIIAN
THB 150
LYNCHBURG LEMONADE
THB 150
JACK ROGERS
THB 150
TENNESSEE TEA
THB 150
TIGER JACK
THB 150
LONG ISLAND ICED TEA
THB 195
COCO MANGO
THB 150
Sex on the beach
THB 150
เหลาปั่น
THB 420
Pizza Roll
Beer
Appertizer
Salad
Craft Beer
Pasta
PizzaD
Salad
Pizza
Appertizer
Pasta
iced
Cocktail
Coke
Beer
Water
Bottle
Lager
Thai food
steak