เมนู ข้าวขาหมูซอย 8

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
ข้าวขาหมู
ข้าวขาหมู
recommended
THB 45
ข้าวขาหมูไข่ตุ๋น
ข้าวขาหมูไข่ตุ๋น
recommended
THB 55
ข้าวขาหมูหม่าล่า
ข้าวขาหมูหม่าล่า
recommended
THB 55
ข้าวพริกแกงขาหมู
ข้าวพริกแกงขาหมู
recommended
THB 55
มาม่าขาหมู
มาม่าขาหมู
recommended
THB 65
กระเพราขาหมู
กระเพราขาหมู
recommended
THB 45
กระเทียมพริกไทขาหมู
กระเทียมพริกไทขาหมู
recommended
THB 45
ไก่ตุ๋นหม่าล่า
ไก่ตุ๋นหม่าล่า
recommended
THB 55
ข้าวกระเพราคากิ(ใหญ่)
ข้าวกระเพราคากิ(ใหญ่)
recommended
THB 80
ข้าวกระเทียมพริกไทคากิ(ใหญ่)
ข้าวกระเทียมพริกไทคากิ(ใหญ่)
recommended
THB 80
ข้าว 2 ใจขาหมูและไก่ตุ๋น
ข้าว 2 ใจขาหมูและไก่ตุ๋น
recommended
THB 80
ข้าวมัน 2 ใจขาหมูและไก่ตุ๋น
ข้าวมัน 2 ใจขาหมูและไก่ตุ๋น
recommended
THB 80
ขาหมู
ไก่ตุ๋น
คากิ
เมนู 2 ใจ
มาม่า
กับข้าว
อาหารจานเดียว
ข้าวเปล่า
น้ำดื่ม