เมนูของร้าน สัญญาเตี๋ยวชิ้นปลาและข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต้ม+ไก่ทอด
1 Like0 Comment
photo