รูป ซากุระ มิลค์กี้ (Sakura Milky) ไม่ใส่วิปชีส ของร้าน Dakasi วังหลัง