เมนู บริษัท ฮอป โภชนา จำกัด (Hop Pochana Co.,Ltd.) สำนักงานใหญ่

ชื่อเมนูและราคา
DRINKS
TAP BEER
Bottles & Can Beer
Cocktails
FOOD
Beer promotion 200
shot