เมนู บริษัท ฮอป โภชนา จำกัด (Hop Pochana Co.,Ltd.) สำนักงานใหญ่

ชื่อเมนูและราคา
DRINKS
Coke Zero
Coke Zero
THB 50
Schweppes - Tonic Water
Schweppes - Tonic Water
THB 50
Schweppes - Ginger Ale
Schweppes - Ginger Ale
THB 50
SOUP - Coconut Soup
SOUP - Coconut Soup
THB 180
SOUP - Cuban Soup
SOUP - Cuban Soup
THB 180
Schweppes - Lime Soda
Schweppes - Lime Soda
THB 50
Lychee mocktail
THB 120
Yuzu mocktail
THB 120
Suntory whisky
THB 220
Suntory Bottle
THB 1,700
Lime
THB 50
Soda bottle
THB 40
Free water
Free
Free soda
Free
Free Coke
Free
Ice basket
THB 100
Free ginger ale
Free
Free ice
Free
Thai sprit soda
THB 180
Coconut water
THB 50
Local Aroi
THB 150
TAP BEER
Bottles & Can Beer
Cocktails
FOOD
Beer promotion 200
shot