รูป Cappuccino ของร้าน ออบิทเอสเพรสโซบางกอก พหลโยธิน35