ขนอมฮิลล์รีสอร์ท
รีสอร์ท ที่เป็นไอคอน ในใจของนักท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน จากอดีตสู่ปัจจุบัน และในอนาคต19-6-2019 Khanom Hill Resort ขนอม ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย อำเภอขนอม นอกจากความงดงามของป่าเขาลำเนาไพร ท้องฟ้าสีคราม ดวงอาทิตย์ทอแสง สะท้อนกับท้องทะเล ความงดงามของจิตใจชาวใต้ ถือเป็นการท่องเที่ยวอันสมบูรณ์แบบ น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับการท่องเที่ยว บนความใฝ่ฝัน เพื่อต้องการหาความสุข เติมเต็มให้กับชีวิต ในการท่องเที่ยว Khanom Hill Resort... คือความภาคภูมิใจ จากผู้ประกอบการ ที่ต้องการ สร้างความสุข แด่ผู้ใช้บริการ ด้วยความ"รัก" การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของ ท้องทะเล พื้นแผ่นดิน... ทำให้การท่องเที่ยว ใช้บริการ Khanom Hill Resort เป็นการท่องเที่ยว ที่ได้ร่วมกัน อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม Khanom Hill Resort... คือหนึ่งสถาปัตยกรรม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยร่วมกันรังสรรค์ความสวยงาม กับธรรมชาติอันงดงาม ช่างลงตัว เฉกเช่นสวรรค์บนผืนแผ่นดิน และท้องทะเล อีกครั้ง กาลเวลา ยังบ่งบอกถึงความยั่งยืน ข้าพเจ้าจึงขอมอบคำว่า ความยั่งยืน ผ่านกาลเวลา ขอแนะนำ คุณตุ้ม ศุภวรรณ เองอายุกาล และครอบครัว.. ผู้ประกอบการ มากด้วยประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาว ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ เติมเต็มความสวยงาม Khanom Hill Resort เป็นที่หนึ่ง ในใจนักท่องเที่ยวตลอดมา และตลอดไป Khanom Hill Resort คือหนึ่งความภูมิใจ ของชาวขนอม ที่ใช้ "ความรักที่อยู่รอบๆตัว" นำมาประยุกต์ เป็นความสุขความสบายใจ มอบสู่นักท่องเที่ยวคนสำคัญ ตั้งแต่พนักงาน ไปจนถึงผู้ประกอบการ ทุกคน จะมุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริม การบริการ สนับสนุนการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว สมบูรณ์แบบ Khanom Hill Resort เหมาะสม ด้วยประการทั้งปวง ด้วยความดีงาม ด้วยความรัก และจากประสบการณ์การท่องเที่ยว ได้เห็นการบริการ การใส่ใจผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการชาวไทย จึงต้องขอเป็นตัวแทนเผยแพร่ และนำความรู้สึกที่ดี สู่สังคมการท่องเที่ยว ที่ใหญ่ขึ้น คือสังคมการท่องเที่ยวของโลก เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชิญชวน เพื่อจะให้นักท่องเที่ยว หันมาเที่ยวประเทศไทยประเทศแห่งความรัก และความผูกพัน Khanom Hill Resort คือความพร้อม ความสวยงาม ดังอัญมณี ที่ทอแสงเจิดจรัส คู่ท้องทะเลขนอม ตลอดมา และตลอดไป... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo