เวลาเปิดให้บริการอาจไม่ตรง โปรดติดต่อร้านโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม.
ทางหลวงชนบท อบ. 4005 อุบลราชธานี
โทร: 045-241004, 084-0224537