รูป ไก่กระเบื้อง ของร้าน 178 คาเฟ่ แอนท์ ซีฟู้ด สตูล