1. Strawberry Smoothies • สตรอว์เบอร์รี่ที่เป็นสตรอว์เบอร์รี่จริงจริง! ร้าน Gravity Coffee Space มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Gravity Coffee Space

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 08:00
เมนูของร้าน Gravity Coffee Space มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Strawberry Smoothiesสตรอว์เบอร์รี่ที่เป็นสตรอว์เบอร์รี่จริงจริง!
0 Like0 Comment
LikeShare
photo