ดีลส่วนลดพิเศษ ร้าน กับข้าว’กับปลา (kubkao’kubpla) เอสพลานาด สำหรับสมาชิกวงใน