Fresh Me centralwOrld
บริการแย่มากมาเจอพนักงานบริหารที่แย่สุดๆ ก่อนหน้านี้เคยมาชื้อแล้วครั้งหนึ่งเมือ 2อาทิดที่แล้ว ก็เจอบริการแย่ๆนั้นละ บอกเราก็ให้โอกาสเพราะคิดว่ามันอาจะไม่ดีวันที่เราไปเจอ พอมาวันนี้ เหมือนเดิมค่ะ ถามว่ามี promotion อะไรไหมคะ พนักงานตอบว่าก็มีอยู่ที่เห็น พอจะถามอะไรหน่อย ก็ตอบคำต่อคำแล้วไปให้คนที่มาที่หลังก่อน เข้าใจนะคะว่าของมันถูกกว่าร้านอื่นๆ แต่บริการก็ไม่คิดว่าจะแย่ถามไปด้วย... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo