Cha' mingo (Cha' mingo) ถนนข้าวหลาม

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 07:30
เมนูของร้าน Cha' mingo ถนนข้าวหลาม
ชาเขียว พ่นไฟพอพ่นไฟ กลิ่นฟองหอมขึ้น
0 Like0 Comment
LikeShare
photo