รูปร้าน ฮั่วเซ่งฮง เยาวราช
เปิด จนถึงวันพฤหัสบดี เวลา 01:00