รูปร้าน ฮั่วเซ่งฮง เยาวราช
เปิด จนถึงวันจันทร์ เวลา 01:00