เมนู ก๋วยเตี๋ยวแม่กลอย สถานนีบ้านนอก (Mae Kloy Noodle)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหาร
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) พิเศษ
THB 50
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด (น้ำ) พิเศษ
THB 50
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) พิเศษ
THB 50
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด (น้ำ) พิเศษ
THB 50
บะหมี่ไข่หมูแดง (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่ไข่หมูแดง (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หยกหมูแดง (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หยกหมูแดง (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่ไข่หมูแดง (แห้ง) พิเศษ
THB 50
บะหมี่ไข่หมูแดง (น้ำ) พิเศษ
THB 50
บะหมี่หยกหมูแดง (แห้ง) พิเศษ
THB 50
บะหมี่หยกหมูแดง (น้ำ) พิเศษ
THB 50
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (แห้ง) พิเศษ
THB 50
บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (น้ำ) พิเศษ
THB 50
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (แห้ง) พิเศษ
THB 50
บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (น้ำ) พิเศษ
THB 50
เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (แห้ง) พิเศษ
THB 50
เกี๊ยวกุ้งสด-หมูแดง (น้ำ) พิเศษ
THB 50
เกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
เกี๊ยวกุ้งสด (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
เกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) พิเศษ
THB 50
เกี๊ยวกุ้งสด (น้ำ) พิเศษ
THB 50
หมูแดง (แห้ง) ธรรมดา
THB 40
หมูแดง (น้ำ) ธรรมดา
THB 40
หมูแดง (แห้ง) พิเศษ
THB 50
หมูแดง (น้ำ) พิเศษ
THB 50
เล้งแซ่บ ธรรมดา
THB 40
เล้งแซ่บ พิเศษ
THB 50
ข้าวหมูแดง (สูตรนครปฐม) ธรรมดา
THB 40
ข้าวหมูแดง (สูตรนครปฐม) พิเศษ
THB 50
ต้มเลือดหมู ธรรมดา
THB 40
ต้มเลือดหมู พิเศษ
THB 50
เมนูพิเศษ
เมนูทานเล่น
เมนูตามสั่ง
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร