รูป เกี๊ยวกุ้งสด (แห้ง) ธรรมดา ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวแม่กลอย สถานนีบ้านนอก