1. รวมรูปร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยว นายโก๊ะ อยุธยา(เทียนทะเล) (ร้านก๋วยเตี๋ยว นายโก๊ก อยุธยา(เทียนทะเล)) ย้ายมา ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล สุดทางเลี้ยวขวา

รูปทั้งหมดร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยว นายโก๊ก อยุธยา(เทียนทะเล) ย้ายมา ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล สุดทางเลี้ยวขวา

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ