เมนู Poke Me

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
(เจ) Mango Sweet Salsa
(เจ) Mango Sweet Salsa
THB 199
(เจ) Larb Hed
(เจ) Larb Hed
THB 169
(เจ) Tomyum Tofu
(เจ) Tomyum Tofu
THB 169
Signature Bowl
Create by your own
Drink menu