รูป ปังเย็นน้ำแดง ของร้าน มุกเต้าทึง ไอติมไข่แข็ง ลาดกระบัง