รูป ไส้เนยน้ำตาล ของร้าน ปังก้อนทอง เลียบคลองสอง 19