เพิ่มรูปภาพ
กรุงเทพมหานคร
35 ม. จาก BTS ช่องนนทรี
800 ม. จาก BTS ศาลาแดง
+2